Realisering

Vi tar ansvar for at kundene får realisert gevinstene.

Hemmeligheten i å realisere digitalisering handler overordnet om å skape motivasjon for endring og troen på det nye. For selve implementeringen er det viktig å sørge for god struktur med riktige verktøy og metoder tilpasset formålet, kulturen og virksomheten.

Nøkkelen til gevinstrealisering er å få endringene integrert i den daglige operasjonen og synliggjøre de varige effektene. Vi har de nødvendige rammeverk, metoder og verktøy for sikker realisering.

Hvordan vi hjelper våre kunder

Gevinstanalyse

Gevinstanalyse handler ikke bare om å identifisere og analysere mulige gevinster, men også om hvordan man faktisk skal klare å isolere, måle og følge dem opp etter implementering.

Struktur og ledelse

Etablering av en god struktur for rolle-, oppgave- og ansvarsfordeling, med gode verktøy og rutiner for samhandling og kommunikasjon er avgjørende for å lykkes i et prosjekt.

Risikohåndtering

Håndtering av risiko handler om å ha et aktivt og kontinuerlig forhold til de usikkerheter som kan inntreffe, og dermed gi konsekvenser for implementeringen.

Interessenthåndtering

I enhver organisasjon er det interessenter med ulike behov og interesser. Dersom dette ikke håndteres i en endringssituasjon kan det oppstå interessekonflikter som hindrer realiseringen i å lykkes.

Design og UX

Vi har designet nettsider og digitale løsninger til mange av Sørlandets mest kjente merkevarer, og brenner for å skape digitale løsninger som engasjerer mennesker. Vi jobber alltid med design i et konverteringsperspektiv.

Økonomi og styring

Ethvert prosjekt har rammer og mål som man må styre og forholde seg til, samt følge opp og rapportere på. Endringer og avvik fra rammebetingelsene må håndteres på en effektiv måte slik at det ikke går ut over fremdrift og leveranser.

Endringshåndtering

En av de viktigste suksesskriteriene for å lykkes med prosjekter som skal føre til endringer er at endringene faktisk håndteres og ledes på en god måte.

Anskaffelse

Anskaffelse av nye løsninger eller tjenester er ofte en del av digitaliseringen. Å få til en effektiv anskaffelse i en jungel av leverandører med mange lover og regler som skal følges, kan være en kunst å få til.

Teknologi og arkitektur

Det å forstå hvilke teknologier bedriften har behov for handler om å forstå virksomhetens arkitektur; Virksomheten drives av informasjon som fastsettes av data som støttes av applikasjoner.

Vi hører gjerne fra deg!

Kontakt