To personer jobber smamen og skisserer på notatblokk.

Rådgivning

Vi hjelper kundene med å ta de rette beslutningene.

For å lykkes med digital verdiskapning er man avhengig av å identifisere mulighetene og ta de rette beslutningene. Dette krever bred forretningsforståelse, markedsinnsikt, terknologiforståelse, virksomhetsledelse og endringshåndtering.

Rådgivning for oss handler om å kombinere våre kunders egen innsikt med vår erfaring og beste praksis fra ulike bransjer for å effektivt ta de rette beslutningene og legge til rette for realisering.

Hvordan vi hjelper våre kunder

Sette ambisjonene

En viktig del av digitaliseringen er å sette ambisjoner som støtter opp mot den overordnede strategien, enten det handler om forbedring av driften, innovasjon i nye eller eksisterende tjenester eller å styrke posisjonen man har i markedet.

Kartlegge dagens status

En viktig del av å realisere ambisjonene er å vite hvor man er i dag og hvilke forutsetninger man har for å kunne lykkes. Dette er en sentral del av det å ta de rette beslutningene for veien videre.

Analyse av trender

Det er avgjørende å ha god forståelse av omverdenen og hvordan din virksomhet påvirkes av de globale teknologitrendene sett opp mot ditt marked og din bransje.

Utforske mulighetene

Mange synes det er vanskelig å forholde seg til alle mulighetene som finnes der ute, og at det er utfordrende å se sammenhengene og konkretisere disse til egen virksomhet.

Identifisere gevinster

Mulighetene er ofte mange, men det handler om å velge de rette initiativene sett ut fra de gevinstene som er viktigst for virksomheten og som passer til de forutsetningene man har.

Plan for realisering

For å gjennomføre initiativene og realisere gevinstene kreves det god forståelse for endringsbehovene og erfaring med implementasjon av teknologi i en organisasjon med mennesker.

Vi hører gjerne fra deg!

Kontakt