utendørs bilde av folk som sitter sammen. Sola henger lavt på himmelen.

Ekspertise

Vi tilfører kundene relevant kunnskap, innsikt og innovasjon.

Tilgang til god og relevant spisskompetanse i alle faser av et prosjekt og i alle deler av en organisasjon, er avgjørende for en effektiv realisering og nøkkelen til kvalitet i sluttproduktet.

Egde har utviklet en stor bredde og portefølje av spisskompetanse, for å møte våre kunders og vårt markeds faktiske behov på kort og lang sikt.

Hvordan vi hjelper våre kunder

Virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur dreier seg om hvordan en virksomhet er organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen og hvordan IT-løsninger utnyttes. En virksomhetsarkitektur består av prinsipper, metoder og modeller som til sammen beskriver dette i en helhet.

Program og prosjektledelse

Program- og prosjektledelse er avgjørende for at den planlagte gjennomføringen oppnår det utfallet man ønsker. Erfaring fra ulike bransjer, både privat og offentlig sektor, kombinert med anvendelse av anerkjente metoder og sertifiseringer som bl.a. Prince2 er vår store styrke.

Informasjonssikkerhet

I en hverdag der alt er digitalt, tilgjengelig fra ulike kilder, over alt, er det avgjørende å sikre at informasjonen er tilstede når man trenger den og til dem den er ment for. Det handler like mye om mennesker som teknologi.

Test og kvalitetsledelse

I en verden som blir mer og mer avhengig av teknologi så er test og kvalitetssikring viktigere enn noen gang. At vi er en godkjent ISTQB Platinum partner er en bekreftelse på våre konsulenters svært høye sertifiseringsgrad innen alle disipliner og faser innen test og kvalitetssikring knyttet til utvikling av teknologi og digitale løsninger.

Løsningsarkitektur og SW utvikling

Sentralt i realiseringen av nye applikasjoner, produkter og løsninger står selve arkitekturen og utviklingen. Vårt anerkjente fagmiljø representerer teknologiene, rammeverkene, verktøyene og metodene som kreves fra å gå fra ide til ferdig kommersiell løsning.

Integrasjon

Innføring av nye teknologier, systemer eller løsninger i en virksomhet vil i alle tilfeller kreve en form for integrasjon, enten teknisk mot andre eksisterende systemer internt eller eksternt, eller mot menneskene og arbeidsprosessene i organisasjonen. Vårt fagmiljø bidrar til at integrasjonen blir vellykket uansett om det handler om mennesker, prosesser eller teknologi.

Webanalyse og brukerinnsikt

Brukerinnsikt og analyse som grunnlag for å ta beslutninger. Hvordan brukes nettstedene, hvilke kanaler og aktiviteter er de mest effektive, hvor stopper brukerne opp og hvorfor? Vi hjelper virksomheter til å få bedre effekt av sine digitale satsninger.

Design og UX

Vi designer og utvikler digitale løsninger som engasjerer mennesker. Våre designere jobber tett med teknologer og innholdsutviklere i nært samarbeid med kundene. For å skape gode kundeopplevelser, er vi opptatt av å kombinere kreativitet med en strukturert tilnærming til de ulike design områdene som interaksjonsdesign, visuell identitet og tjenestedesign.

eHandel og multikanalstrategier

De store endringene vi ser i folks handlemønster gjør at virksomheter står overfor vanskelige veivalg og multikanalstrategier, der det handler om å kombinere fysiske butikker med ulike former for netthandel.

Drift og support

Egde skal være kjent for fantastisk god service. Dette preger alt vi gjør. Derfor har vi utviklet en egen metode for hvordan vi preventivt skal følge opp alle våre kunder og håndtere henvendelsen effektivt med høy kvalitet. Vi overvåker og drifter nettstedene gjennom noen av verdens mest kjente driftsplattformer.

Vi hører gjerne fra deg!

Kontakt