Person sitter med mobilen og scroller

Digitale løsninger

Egde Consulting er Sørlandets ledende leverandør av digitale løsninger, og har mange av Sørlandets mest kjente selskaper og flere nasjonale virksomheter som kunder.

Vi utvikler digitale løsninger som engasjerer mennesker. Egde leverer alt fra nettsider og nettbutikker til automatiserte selvbetjeningsløsninger og store webportaler. Innen eHelse leverer vi digitale løsninger til helse- og omsorgssektoren som er med på å bedre hverdagen for både helsepersonell og brukere.

Vi utvikler løsninger som skaper gode brukeropplevelser og resultater. Vi er opptatt av brukervennlighet, godt design og innhold som fungerer, samtidig som løsningene skal være teknisk solide og driftssikre. De beste løsningene skapes når teknologer og designere jobber tett med spesialister innen innhold og merkevare, i nært samarbeid med kunden og brukeren.

Hvordan vi hjelper våre kunder

Nettsider

Egde Consulting er en av Sørlandets ledende leverandører av nettsider. Vi har designet og utviklet nettsteder til mange av Sørlandets mest kjente merkevarer og flere nasjonale virksomheter. Vi brenner for å skape digitale løsninger som engasjerer mennesker og skaper verdifulle resultater for virksomheten.

Nettbutikker og netthandel

Egde Consulting har lang erfaring og stor kompetanse i utvikling av nettbutikker og netthandel. Vi har levert nettbutikker til flere av Sørlandets kjente virksomheter. Det handler ofte om å kombinere fysiske butikker med ulike former for netthandel. Nettbutikker har sine klare fordeler og kan gi lønnsomme nye inntekter og tilgang til et større marked.

Automatiserte selvbetjeningsløsninger

Design, utvikling og integrasjon av automatiserte selvbetjeningsløsninger er et fagområde hvor Egde Consulting har lang erfaring og stor kompetanse. Vår tilnærming omfatter blant annet fagområdene systemutvikling, systemintegrasjon, grensesnittprogrammering, brukervennlighet og grafisk design.

eHelse og velferdsteknologi

Egde Consulting leverer digitale løsninger til helse- og omsorgssektoren. Løsningene våre bidrar blant annet til at vi bedre kan administrere egen helse og leve mer uavhengig. De sikrer også en effektiv og bedre behandling, tidlig diagnostisering og økt forebygging. Vi har fokus på at våre løsninger følger internasjonale standarder og nasjonale krav.

Større webportaler

Lang erfaring, stor kompetanse og Sørlandets ledende systemutviklingsmiljø, har gjort oss til en foretrukket leverandør når virksomheter skal utvikle større webportal løsninger. Vi har spisskompetanse innen alle kompetanseområder fra systemintegrasjon i bunn til design og UX og UI i front.

Integrasjon mot bedrifters kjernesystemer

Egde Consulting leverer integrasjonsløsninger til de fleste digitale tjenester og ERP forretningsløsninger for både privat og offentlig sektor. Vi leverer integrasjonsløsninger til alt fra nettbutikker til automatiserte selvbetjeningsløsninger og webportaler.

Intranett

Vi tror den viktigste suksessfaktoren for et intranett er å få de ansatte til å bruke det, og at det bidrar til økt samhandling i organisasjonen. For at dette skal skje, må intranettet bli en naturlig del av alle ansattes arbeidsdag. Intranettet må derfor være en viktig kilde for å holde seg oppdatert og samhandle med resten av organisasjonen.

Vi hører gjerne fra deg!

Kontakt