Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM)

Nasjonal
kommunikasjons-
myndighet
(NKOM)

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal sørge for at de som tilbyr tjenester innenfor elektronisk kommunikasjon har like muligheter for å konkurrere om kundene. Nkom er underlagt Samferdselsdepartementet. 

Nylig signerte Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, og Egde Consulting en ny rammeavtale som betyr at Egde fortsetter som leverandør av konsulenttjenester knyttet til utvikling av Nkoms fagsystemer og integrasjoner. 

Utfordring

Prosjektene utførte oppdateringer på flere av Nkoms fagsystemer, i tillegg til utvikling av nye applikasjoner. Konsulentene har fokus på å få samme arkitektur på alle systemene for å gjøre de enklere å vedlikeholde av Nkoms personell. 

I tillegg er det lagt til mer funksjonalitet for å automatisere større deler av prosessene, og for å gi mer støtte i de manuelle delene av prosessene. 

Løsning

Egde leverer konsulenter innen utvikling og løsningsarkitektur 

Resultat

Egde har bidratt til at Nkoms fagsystemer er konsolidert på samme teknologiplattform. Nye løsninger er tatt frem som nettutfall og kartklient. Flere av Nkoms fagssystemer er under kontinuerlig utvikling på ny funksjonalitet.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Terje Løvås vei 1, 4879 Grimstad
Gravane 16, 4610 Kristiansand

Kontakt oss

Kundeservice

Firmafakta og kredittvurdering fra Bisnode

Terje Løvås vei 1, 4879 Grimstad
Gravane 16, 4610 Kristiansand

378 00 000 
Kontakt oss
Firmafakta og kredittvurdering fra Bisnode