Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 5200 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Miljøfyrtårn har tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer.

Utfordring 

Nettløsningen skal designes og utvikles for å konvertere interesserte virksomheter til nye kunder. Videre skal nettløsningen bidra til å forenkle og forbedre Miljøfyrtårns digitale brukerkontakt. Nettløsningen skal bidra til at brukerne blir mer selvbetjente, med løsninger for brukerhenvendelse. Løsningen skal også ha et sømløst grensesnitt mot Miljøfyrtårnportalen. Nettløsningen skal henvende seg til ulike målgrupper som nye kunder, eksisterende kunder, partnere og allmenheten, presse og myndigheter.

Løsning 

Sammen med Miljøfyrtårn, har vi utviklet en nettløsning som presenterer hva det vil si å være Miljøfyrtårn og hvordan virksomheten skal bli sertifisert. Med fokus på gode kundeopplevelser og interaksjon, har arbeidet vært forankret i å oppnå konvertering og nye kunder. Løsningen er også basert på et sømløst grensesnitt mot Miljøfyrtårnportalen.

Resultat

Den nye nettløsningen til Miljøfyrtårn har blitt godt mottatt av både nye og eksisterende kunder. Nettløsningen er under kontinuerlig utvikling, og tilpasses fortløpende i henhold til tilbakemeldinger og ønsker fra brukerne.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Terje Løvås vei 1, 4879 Grimstad
Gravane 16, 4610 Kristiansand

Kontakt oss

Kundeservice

Firmafakta og kredittvurdering fra Bisnode

Terje Løvås vei 1, 4879 Grimstad
Gravane 16, 4610 Kristiansand

378 00 000 
Kontakt oss
Firmafakta og kredittvurdering fra Bisnode