Skåling med kaffekopper

Frokostseminar: Digitalisering + Lean – fortrinn eller utfordring?

Verden er i omstilling – digitaliseringen påvirker alle bransjer og sektorer. Digitalisering betyr endring, og for å lykkes med endringsledelse må lederen evne å sette digitalisering inn i en strategisk kontekst.

Innovasjon og endringsledelse er ingen engangsøvelse i en digital verden, men må heller sees på som en kontinuerlig prosess. De som følger med i den digitale utviklingen vil høste store gevinster, de som ikke tilpasser seg vil sannsynligvis få store utfordringer.

I dette frokostseminaret vil vi bl.a. sette fokus på hva digitalisering betyr i praksis og hvordan lean ledelse, prinsipper og metoder kan hjelpe oss å lykkes med digitaliseringen.

Til å belyse dette nærmere har vi fått med oss representanter fra virksomheter som allerede har høstet betydelige resultater, både gjennom digitalisering og bruk av lean.

Program

08.00 – 08.30: Frokost og mingling

08.30 – 08.45: Arild Førsund fra Lean Consulting deltar med et innlegg om viktigheten av å ha sunne prosesser før digitaliseringen av disse starter, og vil gi deg verktøy du kan bruke for å forbedre disse.

08.45 – 09.00: Kim Jarno-Kristiansen fra Egde Consulting vil fortelle deg hvordan du kan lykkes med nye tjenester og produkter ved bruk av Lean Startup, og hvorfor dette er en god måte å jobbe med ideer og forbedringer på for oppstartsvirksomheter, så vel som de etablerte.

09.00 – 09.20: Fra Skatteetaten kommer Prosjektleder Arnfinn Min Bærø med temaet «Lean og digitalisering – det perfekte parforhold?» der han vil dele deres erfaringer fra et av landets største IT-prosjekt som leverte til rett tid, kost og kvalitet.

09.20-09.40: Fra GE Healthcare Lindesnes Fabrikker kommer Digitaliseringsansvarlig Jens Kjos-Hanssen og Lean-ansvarlig Vidar Olaisen for å fortelle om «Hvordan GE systematisk bruker Big Data til å møte en sterk vekst i etterspørselen».

09.40 – 10.00: Spørsmål og svar

Velkommen til seminar om et dagsaktuelt tema, og møt ledere og fagfolk til en god prat rundt frokostbordet!

Arrangementet er gratis.

Påmeldingsfrist: 23. august klokken 13:00.

 

            

Påmelding