Viktigste teknologitrender fra Web Summit 2018

Etter 3 dager på verdens største tech-konferanse, Web Summit i Lisboa, kommer vi hjem med mye ny innsikt og en bedre forståelse av hvor den teknologiske utviklingen er i dag.

Vi ser tre overordnede globale fokusområder;

 • Utvikling av nye teknologier
 • En samlet sømløs digital verden
 • Hvordan teknologi endrer samfunnet.

Det er på den ene siden imponerende å se hvor langt vi er kommet i utviklingen av de ulike teknologiene som AI, Utvidet Realitet (AR/VR), robot teknologi og skytjenester. Men samtidig ser vi at den praktiske anvendelsen av disse teknologiene er langt ifra så utviklet som det hele tiden fremstår i media.

For at teknologien skal bidra til å skape store samfunnsmessige og forretningsmessige verdier, er vi avhengig av å få til sømløse og sikre koplinger gjennom hele verdikjeder. Her ser vi en stor global innsats, hvor det jobbes med å skapes en overordnet standard for sømløs koplinger av teknologier, overhaling og endringer av dagens internett samt gode regulatoriske strukturer.

Det var interessant å se hvordan ledende bedrifter i samarbeid med start-ups utvikler nye produkter og tjenester som vil bli uunnværlig i fremtiden, noe som også var fokuset under Sørveiv Tech for 1 uke siden.

For at virksomheter skal lykkes fremover må man fornye sine tankesett og forretningsmodeller gjennom å etablere sterke, pålitelige partnerskap.

Oppsummert så ble det under konferansen adressert fem teknologiske trender. Dette er trender som muliggjør virksomheter til å utnytte det enorme potensialet av «den intelligente virksomhet» for å skape nye forretningsmuligheter og bidra til å forandre verden som vi kjenner den:

Kunstig intelligens for å gi gevinster og fordeler til virksomheter og samfunn

 • Kunstig intelligens er her og klar til å jobbe sammen med menneskelige kolleger.
 • Bedrifter må omfavne kunstig intelligens og anerkjenne denne teknologien som en partner til sine ansatte.
 • «AI for the good». Ved å benytte kunstig intelligens som et virkemiddel til å skape godhet, rettferdighet og åpenhet, kan bedrifter skape et samarbeidende, kraftig nytt medlem av arbeidsstyrken.

Utvidet virkelighet- slutten på avstander

 • Teknologien fører til radikale endringer i hvordan vi mennesker forholder oss til hverandre, til informasjon vi trenger og opplevelser vi ønsker.
 • Utvidet virkelighet (XR) kan eliminere problemer og utfordringer på helt nye måter enn vi noen gang har sett tidligere.
 • Eksperimentering og testing med nye teknologier i dag kan legge grunnlaget for å transformere hele næringer i morgen.

Datakvalitet – viktigheten av å kunne stole på data

 • Data er livsnerven i «den intelligente virksomhet». For å være konkurransedyktig i et globaliserende marked er man avhengig av live og presis informasjon.
 • Dårlig datakvalitet er alvorlig og en bekymring som alle virksomheter og organisasjoner må adressere.
 • Virksomheter må ta i bruk verktøy og ny kompetanse for å bekjempe sine kritiske utfordringer rundt datakvalitet og enhetlighet i data.

Friksjonsløse virksomheter – teknologi som muliggjør å etablere partnerskap og samarbeide i digitale økosystem

 • Teknologibaserte partnerskap vil drive veksten i dagens digitale økonomi.
 • Tradisjonelle forretningssystemer er ikke bygget for å støtte dette i stor skala.
 • Virksomheter må transformeres og ta i bruk ny teknologi for å kunne være en del av partnerskapene.

«Internet of Thinking»

 • Vår fysiske verden forvandler seg til intelligente miljøer.
 • Nåværende IT-arkitekturer er ikke designet for å støtte konseptet om “intelligens overalt”.
 • Fokus på transformasjon av underliggende arkitektur vil gi virksomheter mulighet til å bygge og benytte et Internet of Thinking for å kunne være konkurransedyktige
Stikkord:

#innovasjon #teknologi #web summit

Del

Relaterte artikler

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Terje Løvås vei 1, 4879 Grimstad
Gravane 16, 4610 Kristiansand

Kontakt oss

Kundeservice

Firmafakta og kredittvurdering fra Bisnode

Terje Løvås vei 1, 4879 Grimstad
Gravane 16, 4610 Kristiansand

378 00 000 
Kontakt oss
Firmafakta og kredittvurdering fra Bisnode