Flere Lean sertifiserte på Agder i mars

Flere Lean sertifiserte på Agder i mars

9-12. mars 2017 arrangerte Egde kurs i Lean og kontinuerlig forbedring hvor 11 personer ble sertifisert til Lean Yellow Belt og Lean Green Belt.

I løpet av 4 dager, gjennom forelesning, erfaringsutveksling, diskusjoner, spill og gruppeoppgaver, sugde deltagerne til seg kunnskap fra kursholderne Arild Førsund, Brian Maxwell Lund og John-Are Tharaldsen fra Lean Akademiet.

De to første dagene av kurset gikk med til å gi deltakerne en grunnleggende innføring i teori, filosofi, metodikk, verktøy og hva som kjennetegner en virksomhet. Kunnskapen de hadde lært ble deretter testet ut og tatt i bruk under praktiske øvelser. Deltakerne fikk med dette se hvilken effekt prinsippene og metodene for å fjerne sløsing og forbedre arbeidsprosesser faktisk hadde i praksis, og fikk verdifull erfaring med bruk av forskjellige verktøy.

I de påfølgende dagene ble fokus rettet mot ledelse og endringsledelse, virksomhetsstyring (Hoshin Kanri), suksesskriterier for innføring av Lean metodikk og kultur i egen organisasjon, gruppeoppgaver med fokus på å gi erfaring i å fasilitere tavlemøter, bruke A3 problemløsning, 5S og verdistrømsanalyse.

Finn ut av hvordan du kan få til kontinuerlig forbedringsarbeid ved bruk av Lean i din virksomhet.

Ønsker du å lære mer om hvordan drive kontinuerlig forbedringsarbeid i din bedrift? Det er fortsatt mulighet til å melde seg på kurset som vi gjennomfører den 9-10. mai. 2017.

Stikkord:

#kompetanse #kurs #lean #sørlandet #virksomhet

Del

Relaterte artikler

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Terje Løvås vei 1, 4879 Grimstad
Gravane 16, 4610 Kristiansand

Kontakt oss

Kundeservice

Firmafakta og kredittvurdering fra Bisnode

Terje Løvås vei 1, 4879 Grimstad
Gravane 16, 4610 Kristiansand

378 00 000 
Kontakt oss
Firmafakta og kredittvurdering fra Bisnode